Çelik Hasır

celik-hasir2

Çelik hasır, geniş satıhlı dikey ve yatay betonarme elemanların teçhizat malzemesidir. Soğuk çekilerek mukavemeti arttırılmış ve nervürlendirilmiş çelik çubukların birbirine nokta kaynağı ile milimetrik hassasiyette bağlanmaları ile imal edilirler. Hasır boyutları ve kafes aralıkları istenilen şekilde ayarlanarak imal edilebilmektedir.

Betonarme inşaatlarda kurallara göre en ince 4 mm en kalın 9 mm’lik çubuklar kullanılır. Bu ikisi arasında istenilen çapta çelik hasır üretilebilir. Çubuk araları istenilen ölçülere göre ayarlanabilmektedir. Momentin fazla olduğu yerlerde daha sık, donatının az gerektiği yerlerde daha seyrek imal edilebilmektedir. En geniş 2.80 m. boy, 10 m. olabilmektedir. Fakat nakliye söz konusu olunca standart ebatlar 2.15 x 5.00 m. olarak saptanmıştır. (Bu ebatlar kamyon kasalarının taşıma kapasitesinden kaynaklanmaktadır.)

Demir kesitin fazla olması gereken yerlerde boyuna çubuklar çift olarak imal edilmektedir. Daha fazla kesit gereken yerlerde ise çubuk araları sıklaştırılmakta, beton yüksekliğine göre iki veya üç kat kullanılmaktadır.

Çelik hasıra neden fazla para ödüyoruz?

Çelik hasır inşaat sektörüne inanılmaz faydalar getirdi. Zamandan, işçilikten ve yapıları fazla yükten kurtardı. Çekme gerilmesiyle ve mukavemeti ile depremle yaşamak zorunda olduğumuz, ülkemiz için; vazgeçilmez bir üründür.

Ancak ülkemizde çelik hasır üretimi henüz istenilen seviyeye gelemedi. Mevcut üretim yapan fabrikaların çoğu eski teknoloji olduğu için imalat ve işçilik maliyetleri hatırı sayılır bir yükseklikte. İmalatlar ise (kg./tl) olarak yapıldığından, imalat için yapılan kaynak programları ile projeler moda mod uyuşmuyor.

İmalatçı firmalar doğal olarak ağırlık bazında kazanç sağladığı için mümkün olan, en fazla ağırlıkla hasır üretmek isterler. İmalat için çekilen çubuk çapları 2-3 mikromilim fazla olur. Bindirmelerdeki çubuk eksiltmeleri ve kenar boşlukları gereğinden az yapılır ki hasırlar daha ağır olsun ve kazanç daha fazla olsun.

Çelik hasıra nasıl az para öderiz?

Yukarıda sıraladığımız sebepler ve ülkemize has oluşturulan çelik hasır normlarıyla yaklaşık: % 15 – 20 daha ağır hasırlar satın alıp kullanıyoruz.

Peki, biz ne yapıyoruz?
Cm2 kesit alanlarına, hasır tiplerine ve donatı yerleşim planlarına sadık kalarak; projede hiç bir tadilat ve değişiklik yapmadan, dın normuna göre hasırları tahvil edip; tasarruf sağlıyoruz. Olması gereken eksiltmeleri yapıyor, tevzi ve taşıyıcı çubukların reel çaplarına göre kaynak programları hazırlıyoruz. Hazırlanan kaynak programlarını, firmanıza ve imalatı yapan çelik hasır fabrikasına gönderiyoruz.

İmalat danışmanlığınızı yapıyor ve ürünlerin imalattan çıkışta kaynak programına göre imalatının kontrolleri ni yapıyor ve uygun ürünleri şantiyenize sevk ettiriyoruz.

Buna göre;
Varsayalım ki siz yılda 5.000. Ton çelik hasır kullanıyorsunuz. Bugünkü rakamlarla yaklaşık çelik hasırın tonu kdv. Dahil 1.600.- tl. Minumum % 15 tasarruf sağlasak buda 750 ton’ a tekamül eder. 750*1.600.- = 1.200.000.- tl. (birmilyonikiyüzbintürklirası) eder .

Biz, kazandır, kazan politikası ile çalışıyoruz. Size kazandırdığımız miktarın % 15 ile proje ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Çelik Hasırının kullanıldığı yerler:

Her cins betonarme yapı elemanında, özellikle:

•  Döşemelerde, plak ve kabuklarda
•  Tünel, metro ve maden galerilerinde iksa malzemesi olarak
•  Münferid ve radya temellerde
•  Perdelerde, duvarlarda, temellerde
•  Beton yollarda ve saha betonlarında
•  Fabrika zemin betonlarında
•  Havaalanı pistlerinde
•  Su deposu ve havuz betonlarında
•  Şömellerde, kolon ve kirişlerde etriye olarak
•  Asma tavanlarda taşıyıcı olarak
•  Öngerilimli kirişlerde
•  Beton borularda
•  Her cins prefabrike beton elemanlarda
•  Su yapılarında fildöfer olarak

Çelik Hasırın Sağladığı Yararlar:

Çelik Hasır malzemeden, işçilikten, zamandan ve nakliyeden tasarruf sağlaması bakımından geleneksel, eski yöntemde kullanılan inşaat demirlerinden çok daha üstündür.

Çelik Hasırın plakalar halinde oluşu, taşıma kolaylığı ve montajı bu malzemenin verimliliğini arttıran en belirgin üstünlüğüdür.

Eski inşaat demirlerinde çubukları tek tek kesme, kanca yapma, döşemeye belirli aralıklarla yerleştirip birbirine bağlama gibi işlemler uygulanmaktaydı, fakat çelik hasırların plakalar halinde oluşu, kolay taşınabilmesi ve montajının kolaylığı zamanın daha verimli kullanılmasını sağlayarak, iş akışını hızlandırmaktadır.

Çelik Hasırın inşaatlarınızda kullanımı ekonomi, verim ve kalite sağlar.

Ülkemizde yüksek mukavemetli St IVb Beton Çeliği, günümüzde Batıda “ilkel demir” denilen ve ülkemizde ise hala yaygın olarak kullanılan betonarme demirine göre iki mislinden fazla bir mukavemete sahip olduğundan betonarme inşaatlarda ortalama % 40 tasarruf sağlamaktadır. Teknolojik üstünlüğü, kullanma kolaylığı, emniyet faktörü fazlalığı ve ekonomik avantajları tartışmasızdır.

Beton Çelik Hasırının emniyet gerilmesi 160 betonunda 2400 kg/ cm2, 225 betonunda 2800 kg/cm2 dir. İlkel demir (St I)’in emniyet gerilmesi her iki betonda da 1400 kg/cm2 olduğundan,Beton Çelik Hasırı ilkel demirin yerine kullanıldığında %42-50 demir tasarrufu sağlamaktadır.

Punto kaynaklı çubukların meydana getirdiği hazır panolar halinde imal edildiği, kanca ve pilye yapmaya bağ teli kullanmaya gerek bırakmadığından sağladığı ortalama %45 malzeme tasarrufunun yanında işçilikte de %70 tasarruf sağlamakta, inşaat süresini çok kısaltmaktadır.

Hasır
Boyu
Eni
Çubuk Çapı
Göz Aralığı
Filiz Boyu
Çubuk Sayısı
En Kesit(cm2/m)
En
Boy
Hasır
Ağırlığı
Tipi
(cm.)
(cm.)
Boy (mm) En (mm) Boy (cm) En (cm) Boy (cm) En (cm) Boy Ad. En Ad.
Boy
En
ağr
ağr
Kg/Unit
Kg./m2
R106 500 215 4,5 4,5 15 25 12,5 2,5 15 20 1,06 0,64 0,125 0,125 14,73 1,37
R131 500 215 5 5 15 25 12,5 2,5 15 20 1,31 0,79 0,154 0,154 18,19 1,69
R158 500 215 5,5 5 15 25 12,5 2,5 15 20 1,58 0,79 0,154 0,187 20,62 1,92
R188 500 215 6 5 15 25 12,5 2,5 15 20 1,88 0,79 0,154 0,222 23,27 2,17
R221 500 215 6,5 5 15 25 12,5 2,5 15 20 2,21 0,79 0,154 0,26 26,16 2,43
R257 500 215 7 5 15 25 12,5 2,5 15 20 2,57 0,79 0,154 0,302 29,29 2,72
R295 500 215 7,5 5 15 25 12,5 2,5 15 20 2,95 0,79 0,154 0,347 32,64 3,04
R317 500 215 7,8 5 15 25 12,5 2,5 15 30 3,18 0,79 0,154 0,375 34,75 3,23
R317d 500 215 5,5d 5 15 25 12,5 2,5 26 20 3,17 0,79 0,154 0,187 30,87 2,87
R335 500 215 8 5 15 25 12,5 2,5 15 20 3,35 0,79 0,154 0,395 36,22 3,37
R335 500 215 5,6d 5 15 25 12,5 2,5 26 20 3,18 0,79 0,154 0,193 31,71 2,95
R377 500 215 8,5 5 15 25 12,5 2,5 15 20 3,77 0,79 0,154 0,445 40,04 3,72
R377d 500 215 6d 5 15 25 12,5 2,5 26 20 3,77 0,79 0,154 0,222 35,48 3,3
R443d 500 215 6,5d 5,5 15 25 12,5 2,5 26 20 4,43 0,95 0,187 0,26 41,88 3,9
R513d 500 215 7d 6 15 25 12,5 2,5 26 20 5,13 1,13 0,222 0,302 48,82 4,54
R589d 500 215 7,5d 6,5 15 25 12,5 2,5 26 20 5,89 1,33 0,26 0,347 56,29 5,24
TR 158 500 215 5 5,5 25 15 17,5 7,5 9 32 2,18 1,58 0,187 0,154 19,77 1,84
TR 188 500 215 5 6 25 15 17,5 7,5 9 32 2,18 1,88 0,222 0,154 22,21 2,07
TR 221 500 215 5 6,5 25 15 17,5 7,5 9 32 2,18 2,21 0,26 0,154 24,86 2,31
TR 257 500 215 5 7 25 15 17,5 7,5 9 32 2,18 2,57 0,302 0,154 27,72 2,58
TR 295 500 215 5 7,5 25 15 17,5 7,5 9 32 2,18 2,95 0,347 0,154 30,8 2,86
TR 335 500 215 5 8 25 15 17,5 7,5 9 32 2,18 3,35 0,395 0,154 34,08 3,17
Q84/84 500 215 4 4 15 15 17,5 2,5 15 32 0,84 0,84 0,099 0,099 14,19 1,32
Q106/106 500 215 4,5 4,5 15 15 17,5 2,5 15 32 1,06 1,06 0,125 0,125 17,95 1,67
Q131/131 500 215 5 5 15 15 17,5 2,5 15 32 1,31 1,31 0,154 0,154 22,16 2,06
Q158/131 500 215 5,5 5 15 15 17,5 2,5 15 32 1,58 1,31 0,154 0,187 24,59 2,29
Q158/158 500 215 5,5 5,5 15 15 17,5 2,5 15 32 1,58 1,58 0,187 0,187 26,82 2,49
Q188/131 500 215 6 5 15 15 17,5 2,5 15 32 1,88 1,31 0,154 0,222 27,25 2,54
Q188/158 500 215 6 5,5 15 15 17,5 2,5 15 32 1,88 1,58 0,187 0,222 29,48 2,74
Q188/188 500 215 6 6 15 15 17,5 2,5 15 32 1,88 1,88 0,222 0,222 31,92 2,97
Q221/131 500 215 6,5 5 15 15 17,5 2,5 15 32 2,21 1,31 0,154 0,26 30,14 2,8
Q221/158 500 215 6,5 5,5 15 15 17,5 2,5 15 32 2,21 1,58 0,187 0,26 32,37 3,01
Q221/188 500 215 6,5 6 15 15 17,5 2,5 15 32 2,21 1,88 0,222 0,26 34,81 3,24
Q221/221 500 215 6,5 6,5 15 15 17,5 2,5 15 32 2,21 2,21 0,26 0,26 37,46 3,48
Q257/131 500 215 7 5 15 15 17,5 2,5 15 32 2,57 1,31 0,154 0,302 33,26 3,09
Q257/158 500 215 7 5,5 15 15 17,5 2,5 15 32 2,57 1,58 0,187 0,302 35,49 3,3
Q257/188 500 215 7 6 15 15 17,5 2,5 15 32 2,57 1,88 0,222 0,302 37,93 3,53
Q257/221 500 215 7 6,5 15 15 17,5 2,5 15 32 2,57 2,21 0,26 0,302 40,58 3,77
Q257/257 500 215 7 7 15 15 17,5 2,5 15 32 2,57 2,57 0,302 0,302 43,44 4,04
Q295/131 500 215 7,5 5 15 15 17,5 2,5 15 32 2,95 1,31 0,154 0,347 36,62 3,41
Q295/158 500 215 7,5 5,5 15 15 17,5 2,5 15 32 2,95 1,58 0,187 0,347 38,84 3,61
Q295/188 500 215 7,5 6 15 15 17,5 2,5 15 32 2,95 1,88 0,222 0,347 41,28 3,84
Q295/221 500 215 7,5 6,5 15 15 17,5 2,5 15 32 2,95 2,21 0,26 0,347 43,93 4,09
Q295/257 500 215 7,5 7 15 15 17,5 2,5 15 32 2,95 2,57 0,302 0,347 46,8 4,35
Q295/295 500 215 7,5 7,5 15 15 17,5 2,5 15 32 2,95 2,95 0,347 0,347 49,87 4,64
Q317/131 500 215 7,8 5 15 15 17,5 2,5 15 32 3,17 1,31 0,154 0,375 38,72 3,6
Q317/131 500 215 5,5d 5 15 15 17,5 2,5 22 32 3,17 1,31 0,154 0,187 31,12 2,89
Q317/158 500 215 7,8 5,5 15 15 17,5 2,5 15 32 3,17 1,58 0,187 0,375 40,99 3,81
Q317/158 500 215 5,5d 5,5 15 15 17,5 2,5 22 32 3,17 1,58 0,187 0,187 33,35 3,1
Q317/188 500 215 7,8 6 15 15 17,5 2,5 15 32 3,17 1,88 0,222 0,375 43,4 4,04
Q317/188 500 215 5,5d 6 15 15 17,5 2,5 22 32 3,17 1,88 0,222 0,187 35,79 3,33
Q317/221 500 215 7,8 6,5 15 15 17,5 2,5 15 32 3,17 2,21 0,26 0,375 46,01 4,28
Q317/221 500 215 5,5d 6,5 15 15 17,5 2,5 22 32 3,17 2,21 0,26 0,187 38,44 3,58
Q317/257 500 215 7,8 7 15 15 17,5 2,5 15 32 3,17 2,57 0,302 0,375 48,9 4,55
Q317/257 500 215 5,5d 7 15 15 17,5 2,5 22 32 3,17 2,57 0,302 0,187 41,3 3,84
Q317/295 500 215 7,8 7,5 15 15 17,5 2,5 15 32 3,17 2,95 0,347 0,375 49,9 4,64
Q317/295 500 215 5,5d 7,5 15 15 17,5 2,5 22 32 3,17 2,95 0,347 0,187 44,38 4,13
Q335/221 500 215 8 6,5 15 15 17,5 2,5 15 32 3,35 2,21 0,26 0,395 47,52 4,42
Q335/257 500 215 8 7 15 15 17,5 2,5 15 32 3,35 2,57 0,302 0,395 50,38 4,69
Q335/295 500 215 8 7,5 15 15 17,5 2,5 15 32 3,35 2,95 0,347 0,395 53,45 4,97
Q335/335 500 215 8 8 15 15 17,5 2,5 15 32 3,35 3,35 0,395 0,395 56,74 5,28
Q335/378 500 215 8 8,5 15 15 17,5 2,5 15 32 3,35 3,78 0,445 0,395 60,24 5,6
Q335/424 500 215 8 9 15 15 17,5 2,5 15 32 3,35 4,24 0,499 0,395 63,95 5,95
Q377/131 500 215 8,5 5 15 15 17,5 2,5 15 32 3,77 1,31 0,154 0,445 43,97 4,09
Q377/131 500 215 6d 5 15 15 17,5 2,5 22 32 3,77 1,31 0,154 0,222 35,02 3,26
Q377/158 500 215 8,5 5,5 15 15 17,5 2,5 15 32 3,77 1,58 0,187 0,445 46,26 4,3
Q377/158 500 215 6d 5,5 15 15 17,5 2,5 22 32 3,77 1,58 0,187 0,222 37,25 3,46
Q377/188 500 215 8,5 6 15 15 17,5 2,5 15 32 3,77 1,88 0,222 0,445 46,24 4,3
Q377/188 500 215 6d 6 15 15 17,5 2,5 22 32 3,77 1,88 0,222 0,222 39,69 3,69
Q377/221 500 215 8,5 6,5 15 15 17,5 2,5 15 32 3,77 2,21 0,26 0,445 51,26 4,77
Q377/221 500 215 6d 6,5 15 15 17,5 2,5 22 32 3,77 2,21 0,26 0,222 42,34 3,94
Q377/257 500 215 8,5 7 15 15 17,5 2,5 15 32 3,77 2,57 0,302 0,445 54,15 5,04
Q377/257 500 215 6d 7 15 15 17,5 2,5 22 32 3,77 2,57 0,302 0,222 45,2 4,2
Q377/295 500 215 8,5 7,5 15 15 17,5 2,5 15 32 3,77 2,95 0,347 0,445 57,25 5,33
Q377/295 500 215 6d 7,5 15 15 17,5 2,5 22 32 3,77 2,95 0,347 0,222 48,28 4,49
Q443/158 500 215 6,5d 5,5 15 15 17,5 2,5 22 32 4,43 1,58 0,187 0,26 41,49 3,86
Q443/188 500 215 6,5d 6 15 15 17,5 2,5 22 32 4,43 1,88 0,222 0,26 43,92 4,09
Q443/221 500 215 6,5d 6,5 15 15 17,5 2,5 22 32 4,43 2,21 0,26 0,26 46,58 4,33
Q443/257 500 215 6,5d 7 15 15 17,5 2,5 22 32 4,43 2,57 0,302 0,26 49,44 4,6
Q443/295 500 215 6,5d 7,5 15 15 17,5 2,5 22 32 4,43 2,95 0,347 0,26 52,51 4,89
Q513/188 500 215 7d 6 15 15 17,5 2,5 22 32 5,13 1,88 0,222 0,302 48,5 4,51
Q513/221 500 215 7d 6,5 15 15 17,5 2,5 22 32 5,13 2,21 0,26 0,302 51,15 4,76
Q513/257 500 215 7d 7 15 15 17,5 2,5 22 32 5,13 2,57 0,302 0,302 54,02 5,02
Q513/295 500 215 7d 7,5 15 15 17,5 2,5 22 32 5,13 2,95 0,347 0,302 57,09 5,31
Q589/221 500 215 7,5d 6,5 15 15 17,5 2,5 22 32 5,89 2,21 0,26 0,347 56,07 5,22
Q589/257 500 215 7,5d 7 15 15 17,5 2,5 22 32 5,89 2,57 0,302 0,347 58,93 5,48
Q589/295 500 215 7,5d 7,5 15 15 17,5 2,5 22 32 5,89 2,95 0,347 0,347 62,01 5,77
Q670/257 500 215 8d 7 15 15 17,5 2,5 22 32 6,7 2,57 0,302 0,395 64,19 5,97
Q670/335 500 215 8d 8 15 15 17,5 2,5 22 32 6,7 3,35 0,395 0,395 70,55 6,56
Q524/335 500 215 10 8 15 15 17,5 2,5 15 32 5,24 3,35 0,395 0,617 73,39 6,83
Q524/424 500 215 10 9 15 15 17,5 2,5 15 32 5,24 4,24 0,499 0,617 80,6 7,5
Q524/524 500 215 10 10 15 15 17,5 2,5 15 32 5,24 5,24 0,617 0,617 88,66 8,25
Q785/785 500 215 10 10 10 10 15 2,5 22 48 7,85 7,85 0,617 0,617 131,45 12,23


X


X
X